0937 933 168

Tên sản phẩm: Máy Cắt, Chụm Đầu Lưới trái cây, rau câu

Mã số: M05

Đơn giá: VNĐ

Thông tin chi tiết

Kích Thước: 600 x 1200 x 1200.

Công Xuất: 5000 SP/1h.

Điện Năng Tiêu Thụ: 1.5kw/h.

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm khác