0937 933 168

Tên sản phẩm: Máy Lưới Nhựa ( lưới rào, lưới nuôi thủy sản )

Mã số: M06

Đơn giá: VNĐ

Thông tin chi tiết

Kích Thước: 1500 x 10000 x 2500.

Công Xuất: 55kg/h

Điện Năng Tiêu Thụ: 15kw/h

Sản phẩm khác