0937 933 168

Tên sản phẩm: Máy Đùn Que tăm bông ngoáy tai

Mã số: M01

Đơn giá: VNĐ

Thông tin chi tiết

Kích Thước: 850 x 6500 x 1500

Công xuất: 18kg đến 20kg/h.

Điên năng tiêu thụ 8kw/h.

Sản phẩm khác