0937 933 168

Tên sản phẩm: Máy Lưới Trái Cây (lưới bông tắm, túi lưới)

Mã số: M04

Đơn giá: VNĐ

Thông tin chi tiết

Kích Thước: 850 x 7000 x 1400.

Công Xuất: 15kg/h

Điện Năng Tiêu Thụ: 10kw/h.

 

Sản phẩm khác